UPEL AGH

Informacje dla wszystkich uczestników studiów podyplomowych są przekazywane za pomocą Uczelnianej Platofmy E-learningowej AGH (UPEL AGH).

 

*

UPEL AGH edycja 2023/2024

*

 

Na platformie dostępne są materiały dydaktyczne, zadania, forum dyskusyjne itp.

Dane do logowania do UPEL AGH przesłane będą na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym zaraz po zakończeniu procesu rekrutacji do danej edycji studiów podyplomowych.