Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Maciej Zajączkowski

e-mail: maciejz@agh.edu.pl
tel. 12 617 21 05, tel. kom. 603 915 445
.
Sekretarz studiów podyplomowych
dr inż. Dorota Łochańska
e-mail: lochan@agh.edu.pl
tel. 12 617 21 09
Sekretarz studiów podyplomowych
dr inż. Mateusz Sikora
e-mail: sikora@agh.edu.pl
tel. 12 617 44 90

Biuro studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Górnictwo odkrywkowe”
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

Al. Mickiewicza 30, pawilon A4, pok. 202
30-059 Kraków