Informacje o studiach podyplomowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do podjęcia nauki na studiach podyplomowych “Górnictwo odkrywkowe”. Przygotowaliśmy dla Państwa program nauczania, który dotyczy szerokiej problematyki związanej z odkrywkową eksploatacją złóż, począwszy od rozpoznania złoża, zaprojektowania kopalni, aż po rekultywację terenów pogórniczych. Mam nadzieję, że udział w tych studiach poszerzy Państwa wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w dalszej pracy zawodowej.

Życzę owocnej nauki 🙂

Kierownik Studiów Podyplomowych “Górnictwo odkrywkowe”
dr inż. Maciej Zajączkowski



Charakterystyka studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu techniki i technologii eksploatacji metodą odkrywkową, techniki strzałowej, transportu, zwałowania, przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji w górnictwie odkrywkowym oraz prawa geologicznego i górniczego i bezpieczeństwa pracy. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu górnictwa odkrywkowego w Polsce łączących teorię z praktyką.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się jeden do dwóch razy w miesiącu (sobota i niedziela). Część zajęć prowadzona jest także w trybie zdalnym poprzez uczelnianą platformę e-learningową. W drugim semestrze odbywają się także zajęcia w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach k/Krakowa. Łącznie zajęcia obejmują 11 zjazdów.



Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego jak również zagadnień związanych z samym prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu górnictwa odkrywkowego będzie świadczyło o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.



Pozostałe informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba miejsc: 40

Opłata całkowita:  5 500 zł (w ramach opłaty wliczone jest uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów podyplomowych, dostęp do materiałów dydaktycznych wykładowców, książki dotyczące technologii pracy maszyn górniczych, opłaty administracyjne, w tym za wydanie świadectwa ukończenia studiów)

Warunki rekrutacji: Wszystkie informacje zawarte są w dziale Rekrutacja 2024