Program i wykładowcy

Program studiów podyplomowych

 

Semestr 1 (zimowy)

Egzamin semestralny organizowany jest na koniec każdego semestru i obejmuje swym zakresem wszystkie  przedmioty przeprowadzone w semestrze.

Łączna liczba godzin: 86

Łączna liczba punktów ECTS: 15

Semestr 2 (letni)

*w ramach pracy końcowej przewidziane są konsultacje z wybranym opiekunem pracy końcowej

Egzamin semestralny organizowany jest  na koniec każdego semestru i obejmuje swym zakresem wszystkie  przedmioty przeprowadzone w semestrze.

Łączna liczba godzin: 84

Łączna liczba punktów ECTS: 21


Wykładowcy

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Profesor w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Były Wiceprezes ds. wydobycia w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Dyrektor ds. technicznych KWB Konin S.A. Specjalista z zakresu polityki surowcowej kraju.

e-mail: kasztel@agh.edu.pl


Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Profesor w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu numerycznych metod określania stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych.

e-mail: cala@agh.edu.pl


Dr hab. inż. Wojciech Naworyta, prof. AGH
Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.

e-mail: naworyta@agh.edu.pl


Dr hab. inż. Krzysztof Polak, prof. AGH
Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu odwadniania kopalń odkrywkowych.

e-mail: kpolak@agh.edu.pl


Dr hab. Miranda Ptak
Dyrektor Departamentu Zarządzania Wydobyciem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Specjalistka z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

e-mail: miranda9@op.pl


Dr inż. Dorota Łochańska
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalistka z zakresu technologii przeróbki surowców mineralnych.

e-mail: lochan@agh.edu.pl


Dr inż. Łukasz Machniak
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu technologii eksploatacji odkrywkowej.

e-mail: machniak@agh.edu.pl


Dr inż. Józef Pyra
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu materiałów wybuchowych i robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych.

e-mail: pyra@agh.edu.pl


Dr inż. Kazimierz Różkowski
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu geologii i hydrogeologii.

e-mail: kazik@agh.edu.pl


Dr inż. Mateusz Sikora
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu odwadniania kopalń odkrywkowych.

e-mail: sikoram@agh.edu.pl


Dr inż. Anna Sołtys
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalistka z zakresu materiałów wybuchowych i robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych.

e-mail: anna.soltys@agh.edu.pl


Dr inż. Agnieszka Stopkowicz
Adiunkt w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalistka z zakresu numerycznych metod określania stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych.

e-mail: agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl


Dr inż. Maciej Zajączkowski
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Specjalista z zakresu technologii odkrywkowej eksploatacji złóż oraz projektowania kopalń odkrywkowych.

e-mail: maciejz@agh.edu.pl


Mgr inż. Rafał Chulist
Key Account Manager w BH Ruda Trading International Sp. z o.o. Specjalista z zakresu technologii przeróbki surowców mineralnych.

e-mail: rafal.chulist@bh-ruda.pl


Mgr inż. Maciej Gurgul
Kierownik Kopalni „Zalas” w Kopalniach Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. Specjalista z zakresu technologii robót wiertniczych w kopalniach odkrywkowych.

e-mail: gurgul.maciej@gmail.com


Mgr Kamila Stawczyk-Kłosowska
Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Stawczyk-Kłosowska. Specjalistka z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

e-mail: kamila@stawczyk-kancelaria.pl


Mgr inż. Andrzej Tokarczyk
Z-ca Dyrektora Sprzedaży Komatsu Poland Sp. z o.o. Specjalista z zakresu budowy maszyn w górnictwie odkrywkowym.

e-mail: andrzej.tokarczyk@komatsupoland.pl


Mgr inż. Jarosław Wojtanowski
Manager ds. Rynku Górnictwa Odkrywkowego w Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. Specjalista z zakresu doboru i eksploatacji maszyn w górnictwie odkrywkowym.

e-mail: Jaroslaw.Wojtanowski@b-m.pl