Rekrutacja 2024

Informacje dotyczące studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe” edycja 2024/2025


Czas trwania: 2 semestry (od października 2024 r. do czerwca 2025 r.)

Limit miejsc: 40 (Decyduje kolejność zgłoszeń!)

Minimalna liczba uczestników: 12

Opłata całkowita:  5500 zł (w ramach opłaty wliczone jest uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów podyplomowych, dostęp do platformy e-learningowej AGH, dostęp do materiałów dydaktycznych wykładowców, książki na temat górnictwa odkrywkowego, opłaty administracyjne, w tym za wydanie świadectwa ukończenia studiów)


Termin płatności: I rata (2750 zł – 100 zł (opłata wpisowa) = 2650 zł) do 5 października 2024

Termin płatności: II rata (2750 zł) do 5 lutego 2025

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika studiów podyplomowych, istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 3 raty (1400 zł, 675 zł, 675 zł). 


Termin zgłoszeń: od 1 czerwca do 30 września 2024 r (rekrutacja rozpoczęta!)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz_zgloszeniowy

2. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. Poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł (Opłata operacyjna zostanie odliczona od I raty)

4. Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów w wysokości 2650 zł do dnia 5 października 2024 (Płatne po decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe)


Dane do wniesienia opłat:

AGH w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł przelewu: SP Górnictwo Odkrywkowe 720.100.6929 (imię i nazwisko uczestnika)

Uwaga! W celu poprawnego zaksięgowania wpłaty prosimy o uważne wpisanie tytułu przelewu.


Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną do:

dr inż. Dorota Łochańska, e-mail: lochan@agh.edu.pl, tel. 12 617 21 09


Potwierdzenie o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłane po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. w dniu 1 października 2024 na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail!