Rekrutacja 2023

Informacje dotyczące studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe” edycja 2023/2024


Czas trwania: 2 semestry (od X 2023 r. do VI 2024 r.)

Limit miejsc: 40 (Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń!)

Minimalna liczba uczestników: 12

Opłata całkowita:  4800 zł (w ramach opłaty wliczone jest uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów podyplomowych, dostęp do platformy e-learningowej AGH, dostęp do materiałów dydaktycznych wykładowców, książki na temat górnictwa odkrywkowego, opłaty administracyjne, w tym za wydanie świadectwa ukończenia studiów)


Termin płatności: I rata (2400 zł – 100 zł (opłata wpisowa) = 2300 zł) do 5.10.2023

Termin płatności: II rata (2400 zł) do 5.02.2024

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika studiów podyplomowych, istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 3 raty (1200 zł, 600 zł, 600 zł). 


Termin zgłoszeń: od 1 VI do 30 IX 2023 r 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz_zgłoszeniowy_edycja2023.docx lub Formularz_zgłoszeniowy_edycja2023.pdf

2. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. Poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (Uwaga! Opłata operacyjna zostanie odliczona od I raty)

4. Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów w wysokości 2300 zł do dnia 5.10.2023


Dane do wniesienia opłat:

AGH w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł przelewu: SP Górnictwo Odkrywkowe 720.100.6923 (imię i nazwisko uczestnika)

Uwaga! W celu poprawnego zaksięgowania wpłaty prosimy o uważne wpisanie tytułu przelewu.


Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną do:

dr inż. Dorota Łochańska, e-mail: lochan@agh.edu.pl, tel. 12 617 21 09


Potwierdzenie o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłane w dniu 1.10.2023 na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail!