Rekrutacja 2021

Informacje dotyczące studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe” edycja 2021/2022


Czas trwania: 2 semestry (od X 2021 r. do VII 2022 r.)

Limit miejsc: 40 (Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń!)

Minimalna liczba uczestników: 12

Opłata całkowita:  4 000 zł (w ramach opłaty wliczone jest uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów podyplomowych, dostęp do forum uczestników, dostęp do materiałów dydaktycznych wykładowców, książki na temat górnictwa odkrywkowego, opłaty administracyjne, w tym za wydanie świadectwa ukończenia studiów)


Termin płatności: I rata (2000 zł – 100 zł (opłata wpisowa) = 1900 zł) do 5.10.2021

Termin płatności: II rata (2000 zł) do 5.02.2022

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na III raty (1400 zł, 1500 zł, 1000 zł).


Termin zgłoszeń: od 1 VI do 30 IX 2021 r – Rekrutacja zakończona! Zapraszamy w edycji 2022/2023

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz_zgłoszeniowy_edycjaXXI.docx lub Formularz_zgłoszeniowy_edycjaXXI.pdf

2. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. Poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (Uwaga! Opłata operacyjna zostanie odliczona od I raty)

4. Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów w wysokości 1900 zł do dnia 5.10.2021


Dane do wniesienia opłat:

AGH w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł przelewu: Górnictwo Odkrywkowe 720.100.6905 (imię i nazwisko uczestnika)

Uwaga! W celu poprawnego zaksięgowania wpłaty prosimy o uważne wpisanie tytułu przelewu.


Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną do:

dr inż. Dorota Łochańska, e-mail: lochan@agh.edu.pl, tel. 12 617 21 09


Potwierdzenie o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przesłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail!